2107522852 Ακρώνος 1 & Υμηττού, Παγκράτι info@roussoulegal.com

Ελένη Γ. Ρούσσου | Δικηγόρος
Ιατρικό Δίκαιο - Βιοδίκαιο & Βιοηθική


 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις της βιοϊατρικής σε συνδυασμό με τις εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης, καθιστούν απαραίτητη τη συμβολή και αρωγή του νομικού, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του ασθενή, αλλά και να θωρακίσουμε νομικά τον πελάτη μας αναλαμβάνοντας πληθώρα νομικών υποθέσεων.
 


Ενδεικτικά αναφέρουμε, παρακάτω, μερικές από αυτές:​

Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη.
Αγωγή προσβολής πατρότητας (στα πλαίσια της εκδίκασης της υπόθεσης το δικαστήριο ζητά τη διενέργεια ανάλυσης DNA). Η ανάλυση του γενετικού υλικού τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά την αποδεικτική διαδικασία τόσο στην αστική δίκη, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της πατρότητας, όσο και στην ποινική διαδικασία για την ταυτοποίηση πιθανών ενόχων ή τον αποκλεισμό υπόπτων.
Η αλλαγή φύλου και όλες οι νομικές/διαδικαστικές πράξεις που απαιτούνται προκειμένου το άτομο να ενσωματωθεί στην κοινωνία με τη νέα του ταυτότητα.
Ιατρικά Λάθη