2107522852 Ακρώνος 1 & Υμηττού, Παγκράτι info@roussoulegal.com

Ελένη Γ. Ρούσσου | Δικηγόρος
Εμπορικό Δίκαιο


 

Αναφορικά δε με τον τομέα του εμπορικού δικαίου, ασχολείται με την σύσταση εταιρειών (ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ.) αλλά με την είσπραξη εμπορικών χρεών - επισφαλειών (ανεξόφλητα τιμολόγια/ακάλυπτες επιταγές - συναλλαγματικές) και την κατοχύρωση σήματος, πατέντας και αδειών ευρεσιτεχνίας.
Επίσης ασχολείται με την πτώχευση αλλά και την εξυγίανση των επιχειρήσεων.