2107522852 Ακρώνος 1 & Υμηττού, Παγκράτι info@roussoulegal.com

Ελένη Γ. Ρούσσου | Δικηγόρος
Ποινικό Δίκαιο


 

Η δικηγόρος Ελένη Ρούσσου αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και νομική στήριξη των εντολέων του σε υποθέσεις που αφορούν όλο το εύρος του ποινικού δικαίου και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.